C.E.O. Departamento de Formacion y Empleo

Oferta formativa para trabajadores ocupados

Denominación Nº horas Fecha Modalidade
Fundamentos da calidade na industria 29 Pendente Mixto
Internet e fundamentos de deseño da paxina web 35 Pendente Mixto
Fundamentos do control e mellora da calidade 45 Pendente Mixto
COMEZAN A PARTIR DE SETEMBRO
Access. Nivel avanzado 45 24/09/2018 – 22/10/2018 Mixto
Atención ao cliente e calidade do servizo 30 24/09/2018 – 18/10/2018 Mixto
COMEZAN A PARTIR DE OUTUBRO
Estratexias de planificación e marketing corporativo 55 20/10/2018 – 22/11/2018 Mixto
Marketing on-line: deseño e promoción de sitios web 55 27/10/2018 – 23/11/2018 Mixto
Xestión de custos 35 27/10/2018 – 23/11/2018 Mixto
Dirección de equipos e coaching 30 27/10/2018 – 28/11/2018 Mixto