Departamento de Internacionalización, Innovación y Emprendedores

Primeira Implantación Promocional Conxunta no Exterior – Plan Primex (IG158)

Axudas á primeira implantación promocional conxunta no exterior ‐ Plan Primex

Este programa está dirixido a empresas galegas que acaden un acordo de cooperación entre elas para aunar esforzos, compartir custos e, se é o caso, estratexia e marca para establecerse por primeira vez en novos mercados internacionais para o lanzamento de produtos ou servizos galegos en novos mercados. Tamén para os proxectos que teñan por obxectivo dar a coñecer e promocionar produtos e servizos de empresas galegas amparadas baixo os organismos intermedios.

Más información