C.E.O. Departamento de Formacion y Empleo

O noso compromiso co desenvolvemento da provincia a través do dinamismo empresarial, pasa polo recoñecemento da importancia básica que posúe a actualización constante das capacidades dos traballadores. A CEO dispón a tal efecto dun departamento de formación preocupado por adaptalos coñecementos dos seus usuarios ás novas esixencias do mercado laboral, así como por dar unha asistencia específica e persoalizada a aquelas personas que buscan emprego.

Contamos con instalacións habilitadas para todo tipo de formación nas nosas sedes de Praza das Damas e Alejandro Outeiriño.