Acción social

Son obxectivos sociais da Fundación CEO:

 1. Elaboración de estudos e publicacións, realización de conferencias e actividades sobre temas económicos e sociais que poidan ser de utilidade para as empresas e entidades asociadas.
 2. Promoción da innovación das empresas, fomentando a modernización das estruturas produtivas e a prestación de servizos e auxilios necesarios para fomentar a mellora da súa xestión.
 3. Fomento das actividades destinadas á creación de emprego e ao fomento da economía social.
 4. Facilitar e promover o intercambio de información entre a propia fundación e outras organizacións análogas.
 5. Promoción do desenvolvemento industrial, dos servizos e aspecto comercial, en beneficio do interese xeral.
 6. Servizos de asesoramiento a empresas e organizacións profesionais,  información sobre axudas á empresa privada, organizacións empresariais e asociacións, fomentando as actividades da mesma, incluída a concesión de subvencións ou axudas económicas a tales entidades.
 7. Promover accións de participación en actividades deportivas, culturais, de lecer ou promoción do tempo libre e a súa interacción co ámbito empresarial.
 8. En xeral actividades enmarcadas dentro do propósito de colaborar no desenvolvemento económico e no progreso e cohesión sociais mediante o fomento, promoción e asistencia á iniciativa privada empresarial.

Algunhas actuacións e proxectos

 • Foro para a Excelencia Empresarial – Organización dos Premios Transfronterizos á Excelencia Empresarial (IV edición no ano 2008) premios.ceo.es
 • Encontro con Entidades de Acción Social.
 • Feira do libro solidaria. “Palabras que dan vida”.
 • Convenio con Cruz Vermella.
 • Elaboración de estudos e publicacións “Guía de Responsabilidade Social Corporativa para a pyme” instrumento para a reflexión sobre as potencialidades da responsabilidade social empresarial aplicadas á pequena e mediana empresa.
 • Accións de integración socio-laboral das persoas con discapacidad: Convenio coa Asociación Síndrome de Down para a difusión do “Programa de emprego con apoio”.
 • Programas varios de intervención socio-laboral: Convenio coa Fundación Ou Belén (Centro de Menores Montefiz)
  Convenio de colaboración con Aixiña.
 • Así como coa Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia.
 • Convenio coa Fundación Meniños para o desenvolvemento de actuacións e programas de emprego, formación, acollemento e colaboración con familias e nenos cos que traballa a Fundación Meniños fundamentalmente na provincia de Ourense.
 • Colaboración coa Asociación Amigos da Prata e co Club dos Leóns.
 • Club de RRHH: grupo de traballo formado por responsables de RRHH para o intercambio de experiencias, colaboracións e accións neste ámbito.
 • Desenvolvemento de proxectos innovadores: FundaCIT o cal a través dunha metodoloxía de reflexión en grupo permitiu a definición individual de proxectos de innovación adaptados a cada empresa participante.
 • Promoción das novas tecnoloxías a través de ferramentas de xestión da creatividade no ámbito tecnolóxico: Proxecto INNOVAPEME.
 • Participación activa en materia de prevención de riscos laborais:  organización e presenza en PREVISEL, Salón de Prevención e Seguridade Laboral (II edición en 2008)
 • Charlas, actos de divulgación, xornadas Mitos e Lendas, conferencias varias.
 • Promoción de accións de participación en actividades de lecer e promoción do tempo libre e a súa interacción co ámbito empresarial: a Fundación Ceo co Deporte: I Maratón do Miño e organizándose a III edición do mesmo.
 • Concerto solidario de música clásica en Nadal, destinando os seus fondos a unha entidade social de apoio a colectivos desfavorecidos.
 • Páxina Web corporativa e material divulgativo propio.