¿Cómo asociarse?

Poden ser membros da CEO:

  • As asociaciónss de empresarios agrupados en razón dunha mesma actividade ou dun mesmo ámbito territorial.
  • As empresas podrán afiliarse directamente á CEO cando non exista asociación da sua propia actividade.

Según Artículo 7 dos Estatutos da Confederación Empresarial de Ourense

Así pois, si existe a asociación sectorial ou territorial á que poida pertencer a sua empresa por razón de actividade ou territorio respectivamente, o alta farase na Asociación Empresarial correspondente. De non ser así, a sua empresa pasaría a ser membro da CEO en réxime de afiliación directa.

Se desexas asociarte non tes mais que encher o seguinte formulario:

Todos los campos son obligatorios

Nombre empresa

CIF

CNAE

Domicilio social

Población

Provincia

CP

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Actividad principal

Plantilla

Representante

DNI Representante

Solicita asociarse como

Asociado directoIncluido en la asociación

Seleccione la asociación

[sweetcaptcha]

Notas:

  • Unha vez recibido o  formulario porémonos en contacto con vostede  para tramitar a sua alta e informarlle do réxime de cotas. A sua alta deberá ser aprobada en Xunta Directiva ou Comité Executivo e ratificada en Asemblea Xeral, polo que ata entón recibirá o tratamento de alta provisional.
  • Os datos subministrados serán utilizados para os fins expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado, de conformidade co  disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de setembro, de Protección Datos de Carácter Persoal.