Organizacións membro

A Confederación Empresarial de Ourense estructúrase en torno a mais de 60 asociacións sectoriais e 11 territoriais, contemplando así mesmo a posibilidade de afiliación directa no caso daquelas empresas para cuxa actividade ou territorio non exista asociación específica.

Na actualidade mais de 10.000 empresas se haxan representadas directa o indirectamente a través da CEO.

Se desexa realizar algunha consulta sobre asociacións e réximen de afiliación á CEO, pode dirixirse a promocion@ceo.es. Se quere entrar a formar parte da CEO como empresa asociada, acceda á sección ¿Cómo asociarse?.