Presencia institucional

A Confederación Empresarial de Ourense desenvolve un papel vital como axente socio-económico en toda a provincia. En virtude diso, son numerosos os foros nos que fai oír a súa voz:

 • C.E.O.E (www.ceoe.es)
 • CEPYME (www.cepyme.es)
 • Confederación Española de Comercio
 • C.E.G (www.ceg.es)
 • Comisión Paritaria Territorial da Fundación para a Formación Continua
 • Consello Municipal de Asuntos Sociais
 • Consello Municipal de Drogodependencias
 • Consello Municipal de Comercio
 • Comité Provincial de Emprego e Seguimento da Contratación Laboral
 • Consello Galego de Seguridade e Hixiene
 • Comité Provincial de Seguridade e Hixiene no Traballo
 • Mesa Autonómica de Seguimento do Risga
 • Mesa Provincial de Seguimento do Risga
 • Xunta Arbitral de Consumo
 • Instituto Galego de Ensinanzas Técnicoprofesionais
 • Instituto Galego de Estatística (www.ige.xunta.es)
 • Consello Asesor de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
 • Consello Galego de Relacións Laborais
 • Consello Económico e Social (CES) (www.ces-galicia.org)
 • Parque Tecnolóxico de Galicia (www.tecnopole.es)
 • Inorde (www.inorde.com)
 • Fundación Empresa-Universidade Galega (www.feuga.es)
 • Fundación de Feiras e Exposicións (www.expourense.org)
 • Patronato Provincial de Turismo
 • Consello Social da Universidade de Vigo
 • Sogarpo (www.sogarpo.es)