PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL. OBXECTIVO TEMÁTICO 8 PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A CALIDADE DO EMPREGO E FAVORECER A MOBILIDADE LABORAL)