Departamento Jurídico – Económico – PRL

Creando Empresas Saudables

Prevención de Riscos Laborais

Creando Empresas Saudables

A campaña que lles presentamos ten como finalidade promover as organizacións saudables. O benestar laboral supón que o traballo se organiza pensando nas persoas, o que beneficia tanto aos traballadores como ás empresas, que ademais de cumprir coa lexislación vixente melloran a súa produtividade, reducen os índices de absentismo e de sinistralidade e optimizan a xestión dos recursos humanos.

Animámolos a que percorran as diferentes seccións que preparamos para vostedes e nos axuden a crear unha contorna de traballo máis saudable.

A Campaña de sensibilización para a prevención de riscos laborais Creando empresas saudables está financiada pola Xunta de Galicia ao abeiro da Orde do 29 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2015.

 

cabecera web prl 2015